İnsani Dokunuş ile Yönetmek Eğitimi

İnsani Dokunuş ile Hizmet Anlayışını Yönlendirmek; tüm Müdürlere ve Yöneticilere (Süpervizörlere) yönelik bir altı saatlik atölye çalışmasıdır. Bu eğitim, ekiplerinin mükemmel bir hizmet kalitesini yakalayabilmeleri için gerekli olan yetkilerle donatılmış ve gerekli danışmanlığı almış olmalarını sağlamak için, Müdürleri ve Yöneticileri, İnsani Dokunuş ile Hizmet Anlayışının somutlaştırıldığı araçlardan azami ölçüde yararlanmaya teşvik etmektedir. Bu eğitim ile çalışanların beklentisi olan 5 konu ve çalışanları mükemmel bir hizmet kültürü içersinde yaşamaya sevk etmek ve bu doğrultuda onları desteklemek için gerekli olan yönetsel davranışlar üzerine odaklanılmaktadır. Çalışanların beklentisi olan bu 5 alan şunlardır:

 1. Beni eğit

  Değer Önermesinin nasıl açıklanacağı, hizmet beklentilerinin nasıl belirleneceği ve hizmet kapasitesinin nasıl geliştirileceği konularına odaklanmaktadır

 2. Beni yetkilendir

  İlkeleri açıklamak, kendi başına hareket etme ‘yetkisi’ vermek, destekleyici olmak ve hatalardan ders çıkarmak gibi kilit önemdeki davranışları konu almaktadır

   

   

 3. Beni gözlemle ve değerlendir

  Hizmet davranışının nasıl gözlemleneceği ve çalışanların beklentiler karşısında nasıl değerlendirileceği konularını kapsamaktadır

   

   

 4. Bana koçluk yap

  Yapıcı geri bildirimde bulunma, hizmet davranışını netleştirme, sonuçları kabul etme ve takip konularında izlenecek yöntemlere odaklanmaktadır.

   

   

 5. Başarılarımı takip et

  Doğru yaptıkları işi ‘anında belirlemek’, ‘olduğu yerde’ takdir etmek ve motivasyon yaratmak için izlenecek yöntemleri kapsar